logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XXXV Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Przedstawiciele naszego lokalnego samorządu będą rozpatrywali projekty uchwał dotyczące następujących spraw:

 1. zmian do załącznika uchwały Nr XXIV/152/2012 r. z dnia 25 kwietnia 2012 r. o nadanie w Statucie Gminnej Jednostki WodKan Ksawerów w Ksawerowie;
 2. przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
 3. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody;
 4. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ksawerów;
 5. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ksawerów;
 6. zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ksawerów na lata 2020-2025, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/217/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ksawerów na lata 2020-2025;
 7. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej wraz z uzasadnieniem;
 8. pzyjęca sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów na 2020 rok;
 9. zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów na 2021 rok;
 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów na lata 2021-2025;
 11. zmian budżetu Gminy Ksawerów na rok 2021.

Transmisje online Sesji Rady Gminy Ksawerów dostępne są na stronie internetowej.

Przed XXXV Sesją Rady Gminy Ksawerów odbędą się posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisje odbędą się 29 marca 2021 r. (|poniedziałek) o godz. 14:00 w OSP w Woli Zaradzyńskiej.

ilość odwiedzin: - 973