logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XXXVI Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu dzisiejszym o godz. 13:00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Przedstawiciele naszego lokalnego samorządu rozpatrywali następujące sprawy:

  1. cztery projekty uchwał dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów;
  2. nadanie Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ksawerowie;
  3. określenie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  4. rozpatrzenie petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego;
  5. zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi;
  6. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2021 – 2025;
  7. zmianie budżetu Gminy Ksawerów na 2021 rok.

Transmisje online Sesji Rady Gminy Ksawerów dostępne są na stronie internetowej.

Przed XXXVI Sesją Rady Gminy Ksawerów odbyły się posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

ilość odwiedzin: - 858