logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XXXVIII Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu dzisiejszym o godz. 12:00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Przedstawiciele naszego lokalnego samorządu m.in. podjęli następujące uchwały:

-w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/207/2020 Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 lipca 2020 r., w sprawie aneksu do porozumienia nr 5/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 04 marca 2014 r., w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Ksawerów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rzgów, osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej,

-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2021 – 2025,

-w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2021 rok.

Ponadto radnym został przedstawiony raport o stanie gminy za 2020 rok.

 

ilość odwiedzin: - 362