logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zakupiono komputery dla najbardziej potrzebujących

komputery logotyp.jpg

Wójt Gminy Ksawerów w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa podjął decyzję o maksymalnym wsparciu szkół poprzez zakup sprzętu komputerowego - laptopów, które będą przeznaczone do nauki zdalnej dla uczniów szkół, jak również wspomogą w tym procesie nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

W tym celu został złożony wniosek o przyznanie środków dla samorządu w kwocie 59 532,00 zł w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Grant jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wniosek o przyznanie grantu został zweryfikowany pozytywnie.

Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Ksawerów oszacowali zapotrzebowanie poprzez zapytanie skierowane do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS. Już dziś do Szkoły Podstawowej w Ksawerowie trafiło 10 szt. laptopów o wartości 27.060,00 zł, a do Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej 12 szt. laptopów o wartości 32.472,00.

Dyrektorzy szkół otrzymali stosowne upoważnienia, na podstawie których będą mogli podpisać umowy bezpłatnego użyczenia zakupionych laptopów z rodzicami, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie.

Zakupiony sprzęt w znaczny sposób wzbogaci bazę dydaktyczną szkół i wspomoże proces dydaktyczny w tym trudnym czasie. Ponadto sprzęt komputerowy zostanie na stałe w danej placówce i będzie wykorzystywany do pracy po powrocie dzieci do szkół.

ilość odwiedzin: - 1667