logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Działania i zalecenia związane z KORONAWIRUSEM

W związku z informacjami o zarażeniach koronawirusem i chorobie COVID-19 w Polsce, dnia 11.03.2020 r. w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyło się spotkanie władz Gminy Ksawerów z dyrektorami placówek oświatowych, dyrektorem SP ZOZ  MEDiKSA w Ksawerowie, dyrektorem GDKzB oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.

W wyniku spotkania Wójt Gminy Ksawerów wydał Zarządzenie nr 31/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Ksawerów wprowadzające ograniczenia w organizowaniu wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych. Wszystkie jednostki organizacyjne zostały zobowiązane do odwołania dodatkowych zajęć o charakterze społecznym.

Mieszkańcom zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych drogą telefoniczną: tel.: 42 213-80-50, fax: 42 213-80-02, bądź elektroniczną poprzez e-puap lub maila: sekretariat(at)ksawerow.com.

Tak jak w całej Polsce zawieszone zostają zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Od 12 do 25 marca placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 12 i 13 marca zrealizowane zostaną jedynie działania opiekuńcze. Rodzice dzieci w wieku do 8 lat, którzy nie będą mogli świadczyć pracy, mogą otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy po złożeniu oświadczenia u pracodawcy. Rodziców uczniów klas starszych prosimy o dopilnowanie, aby młodzież w tym szczególnym okresie nie spotykała się i pozostała w domach.

Zaleca się częste mycie rąk, unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, unikanie podróży do miejsc zagrożonych epidemią, przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa żywności.  Po powrocie z regionu, gdzie występuje koronawirus lub po kontakcie z osobą zakażoną koniecznie należy powiadomić telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną,
tel.: 42 215 27 76 oraz 42 215 35  lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego (nie do przychodni!). 

Każdy mieszkaniec powinien przestrzegać procedur przeciwdziałających zagrożeniu związanemu z szerzeniem się koronawirusa. Zachowajmy rozsądek i nie ulegajmy panice, ale dbajmy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo naszych bliskich. Bądźmy świadomi i odpowiedzialni, wspierajmy seniorów, a przede wszystkim wspólnie, spokojnie i właściwie reagujmy na zaistniałą sytuację.

koronawirus.jpg

ilość odwiedzin: - 1841