logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zastępca wójta złożył uroczyste ślubowanie

Rafał Madaj - zastępca wójta gminy, skończył służbę przygotowawczą, zdał egzamin, a wczoraj formalnie wszedł w urzędowe progi.

 "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania" - takie słowa wypowiada każdy z nowych urzędników.

1.jpg

ilość odwiedzin: - 1763