logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowo – Społecznej, informują o posiedzeniu Komisji w dniu 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w budynku OSP w Woli Zaradzyńskiej.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawianie porządku obrad komisji.
3. Omówienie wniosków mieszkańców gminy dotyczących zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

ilość odwiedzin: - 1025