logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zebranie wiejskie wyborcze w Nowej Gadce

Informacja Wójta Gminy Ksawerów z dnia 12 stycznia 2023 r.

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Sołectwa Nowa Gadka zwołuje się zebranie wiejskie wyborcze, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ul. Ogrodników 59, w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz.17:00.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawozdanie Sołtysa i  Rady Sołeckiej z pracy w kadencji.
 4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 2. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 3. Przeprowadzenie głosowania tajnego;
 4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 1. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Sołeckiej.
 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 2. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
 3. Przeprowadzenie głosowania tajnego;
 4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie zebrania.

/-/ Adam Topolski

Wójt Gminy Ksawerów

Informujemy, że w zebraniu wiejskim wyborczym mogą uczestniczyć mieszkańcy mający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

ilość odwiedzin: - 472