logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zmiana numerów kont do wpłat należności budżetowych

Wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności można dokonywać:

w agencji Moneti w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h w budynku Urzędu  Gminy (parter) w godzinach:
         poniedziałek               8:00- 17:00
         wtorek- czwartek        8:15- 15:00
         piątek                         8:00- 14:00
    • w centrali Banku w Pabianicach, ul. Pułaskiego 8 lub w każdym urzędzie pocztowym i dowolnym banku.
 

Wpłat należności budżetowych Gminy Ksawerów należy dokonywać na numery rachunków bankowych Urzędu Gminy Ksawerów:

  • Dochody gminy, w tym: podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, czynsze, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - nr 11 1560 0013 2020 3076 7000 0003
  • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne numery kont bankowych, przyporządkowane każdemu płatnikowi tej opłaty.
  • Opłaty za wnioski o udostępnienie danych osobowych - nr 70 1560 0013 2020 3076 7000 0008 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych i prawnych, oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, przyporządkowany każdemu płatnikowi tej opłaty.

ilość odwiedzin: - 561