logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zmiany w organizacji ruchu

fundusze_tramwaj.jpg

 

W związku z realizacją Kontraktu pn. „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”,Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o.o. niniejszym informuje, iż od dnia 20 września 2021 r. (poniedziałek) zostanie wprowadzony kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu w Ksawerowie. Etap ten obejmuje zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej ul. Łódzkiej, a także zamknięcie skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Bema.

Zmiana organizacji ruchu wynika z konieczności przebudowy fragmentu torowiska tramwajowego znajdującego się na przecięciu z drogą wojewódzką.

mapa z narysowanymi ulicami i wyznaczeniem pasa ruchu podczas zamknięcia części drogi

zdj. Mapa z wyznaczonym zamkniętym odcinkiem drogi. Niebieskim strzałkami oznaczone kierunki pasów drogowych. 

ilość odwiedzin: - 906