logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zapraszamy mieszkańców na zebranie wiejskie sołectwa Ksawerów-Zachód

17 września (we wtorek) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Ksawerów-Zachód. Spotkanie zorganizowane będzie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół CKR w Widzewie (ul. Szkolna 12).

W proponowanym porządku obrad będzie:

  • powitanie gości
  • zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
  • podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
  • sprawy różne
  • zakończenie zebrania

Do aktywnego uczestnictwa w zebraniu zaprasza sołtys Marta Świerczyńska, która przypomina o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.

Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim co najmniej 50 mieszkańców (w drugim terminie zebrania 25 mieszkańców) posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. Drugi termin zebrania wiejskiego przewidziany został na 17 września godz. 18.15.

Przypominamy również, że w dniu 16 września (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali OSP w Woli Zaradzyńskiej odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Ksawerów-Wschód (sołtys Elżbieta Mędrecka)

 

                  

ilość odwiedzin: - 1590