herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

DOTYK DOBRA

Stowarzyszenie Ksawerów „Dotyk Dobra”

siedziba:
ul. Szkolna 10B
95-054 Ksawerów

Prezes: Wojciech Jędraszek

Cele działania:

 1. Propagowanie zagadnień wiążących się z integracją europejską, rozwojem samorządności lokalnej i działaniami proekologicznymi, szczególnie zaś prowadzenie w tym obszarze działań oświatowo-wychowawczych i kulturalnych oraz w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki, rehabilitacji leczniczej i hipoterapii.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu.
 3. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym, ekonomicznym i gospodarzcym mających na celu rozwój społeczności lokalnej.
 4. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o doświadczeniach innych regionów w zakresie samorządności lokalnej.
 5. Edukacja i aktywizowanie środowisk bezrobotnych.
 6. Pomoc w zakresie integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 7. Prowadzenie wszechstronnej edukacji sportowej, ekologicznej, kulturalnej i pozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży.
 8. Popularyzowanie i utrwalanie polskich i lokalnych tradycji i zwyczajów.
 9. Propagowanie w społeczności lokalnej informacji na temat znaczenia i roli samorządności lokalnej.
 10. Prowadzenie działalności medialnej.
 11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na statutową działalność stowarzyszenia.
 12. Wspieranie rozwoju intelektualnego uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 13. Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami państwowymi, pozarządowymi, samorządowymi i wyznaniowymi.