herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

GMINNY KLUB POLSKIEJ SZTUKI WALKI SIGNUM POLONICUM

Gminny Klub Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum
w Ksawerowie

siedziba:
ul. Jana Pawła II 1
95-054 Ksawerów

Prezes: Mariusz Opala

Cele działania:

 1. Poznanie i kultywowanie historycznych tradycji oręża polskiego poprzez naukę sztuki walki tym orężem, jak również i bez użycia oręża.
 2. Krzewienie wśród młodzieży wiadomości o polskim orężu historycznym, jego roli w dziedzinie rozwoju naszej wojskowości, myśli technicznej i niepodległościowej.
 3. Ukazanie społeczeństwu polskiemu, europejskiemu i światowemu, że polska posiada własne tradycje w zakresie sztuki walki, tak z użyciem oręża jak i bez użycia oręża, historycznie potwierdzone i udokumentowane.
 4. Poznanie i studiowanie historii rozwoju oręża polskiego i jego związku z naszymi dziejami narodowymi i światowymi.
 5. Rozwijanie zainteresowań sportami obronnymi, szlachetnymi zasadami walki wręcz i samoobrony.
 6. Propagowanie zagadnień wiążących się z integracją europejską, rozwojem samorządności lokalnej i działaniami proekologicznymi, szczególnie zaś prowadzenie w tym obszarze działań oświatowo-wychowawczych i kulturalnych oraz w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki, rehabilitacji leczniczej i hipoterapii.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.
 8. Ratowanie dziedzictwa kulturowego i przywracanie wartości kulturalnych, jakimi niewątpliwie są dawne tradycje oręża polskiego.
 9. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym, ekonomicznym i gospodarczym mających na celu rozwój społeczności lokalnej.
 10. Prowadzenie działalności medialnej.
 11. Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami państwowymi, pozarządowymi, samorządowymi i wyznaniowymi.
 12. Pomoc w zakresie integracji osób niepełnosprawnych.
 13. Prowadzenie edukacji sportowej, kulturalnej, ekologicznej i prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży.