herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

OSP W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zaradzyńskiej

siedziba:
ul. mjr Hubala 51
95-054 Ksawerów

Prezes: Jan Wawrzko

Cele działania:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
  6. Działania na rzecz ochrony środowiska.
  7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.