herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

STYL ZDROWIA

Stowarzyszenie „Styl zdrowia”

siedziba:
ul. Handlowa 60
95-054 Ksawerów

Prezes: Marek Ziółkowski

Cele działania:

 1. Informacja, edukacja w zakresie zdrowia i zdrowego stylu życia oraz aktywizacja i integracja ludzi w różnym wieku.
 2. Poprawa komfortu, jakości, poziomu życia oraz poprawa stanu zdrowia osób w różnym wieku.
 3. Realizacja projektów z zakresu edukacji oraz szeroko rozumianej aktywizacji w zakresie profilaktyki chorób oraz zdrowego stylu życia.
 4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz ukazanie możliwości rozwoju osobistego.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej.
 6. Wspieranie zawodowe, kulturalne i oświatowe swoich członków i sympatyków.
 7. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, promocji i ochrony zdrowia oraz ekologii.
 8. Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia, aktywizacja sportowo-rekreacyjna oraz rehabilitacyjna.
 9. Integracja międzypokoleniowa oraz środowiska osób w wieku dojrzałym zarówno pracujących, jak i nieaktywnych zawodowo.
 10. Prowadzenie działalności charytatywnej i w zakresie pomocy społecznej.
 11. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków i sympatyków stowarzyszenia poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, kursów, warsztatów, sympozjów.
 12. Wspieranie działań związanych z pokonywaniem barier wynikających m.in. z niepełnosprawności, dystansu, uwarunkowań kulturowych, socjalnych i językowych.
 13. Realizacja projektów społecznych, ekologicznych i edukacyjnych oraz Unii Europejskiej.