herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

TOWARZYSTWO ROZWOJU KSAWEROWA

Towarzystwo Rozwoju Ksawerowa

siedziba:
ul. Szkolna 10B
95-054 Ksawerów

Prezes: Mariusz Opala

Cele działania:

  1. Krzewienie zainteresowania przeszłością i przyszłością Ksawerowa.
  2. Upowszechnianie wiedzy o Ksawerowie.
  3. Podejmowanie i inicjowanie działalności zmierzającej do zespolenia wysiłków społecznych i władz lokalnych w dziedzinie rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska, kultury, budowy i rozbudowy szkół, rozwoju sportu, turystyki, wychowania młodzieży.
  4. Prowadzenie klubu dla członków towarzystwa, biblioteki-czytelni, organizowanie odczytów, imprez artystycznych.
  5. Prowadzenie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
  6. Działalność charytatywna.