logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

REFERATY

Kancelaria Urzędu

Sekretarka - Bogusława Socha
sekretariat
42 213 80 50
sekretariat(at)ksawerow.com

Sekretarka – Mariola Kusiak
biuro rady
42 213 80 50 wew. 25
rada(at)ksawerow.com

 

 

Sekretarz - Monika SroczyńskaReferat Organizacyjny

Kierownik Referatu – Marzena Idczak
sprawy kadrowe
42 213 80 50 wew. 44
kadry(at)ksawerow.com

Archiwistka - Dorota Dominiak
archiwum Urzędu Gminy Ksawerów
42 213 80 50
archiwum(at)ksawerow.com

 

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu – Monika Macuda
ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
42 213 80 18
42 213 80 50 wew. 11
ewidencja(at)ksawerow.com
mmacuda(at)ksawerow.com

specjalista – Danuta Wlazło
ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, BIP,  sprawy wojskowe
42 213 80 18
42 213 80 50 wew. 11
ewidencja(at)ksawerow.com
dwlazlo(at)ksawerow.com

 

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Kierownik – Maria Waszkiewicz-Beze
oświata
42 213 80 50 wew. 50
oswiata(at)ksawerow.com

Inspektor – Aleksandra Bartold
obrona cywilna, sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe,
42 213 80 50 wew. 50
abartold(at)ksawerow.com

Podinspektor – Kamila Karcz-Napióra
promocja, organizacje pozarządowe
42 213 80 50 wew. 13
promocja(at)ksawerow.com

Specjalista – Joanna Majchrzak
Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia, OSP
42 213 80 50 wew. 13

Konsultant ds. Systemów Teleinformatycznych - Rafał Kilańczyk
42 413 80 50
admin(at)ksawerow.com

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Dyrektor – Grzegorz Jastrzębowski
42 213 80 50 wew 23
gjastrzebowski(at)ksawerow.com

 

Referat Infrastruktury

Kierownik – Marek Rzepkowski
inwestycje 
42 213 80 50 wew. 27
komunalny(at)ksawerow.com

Inspektor – Małgorzata Krajewska
drogi, oświetlenie
42 213 80 50 wew. 26
komunalny(at)ksawerow.com

Specjalista  – Andrzej Galla
drogi, inwestycje

 

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych
Kierownik – Agnieszka Szymańska-Ćwiok
Zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
42 213 80 50 wew. 17
funduszeue(at)ksawerow.com

Inspektor – Justyna Górka
zamówienia publiczne
42 213 80 50 wew. 17
przetargi(at)ksawerow.com


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu- Ewa Krawczyk
gospodarka odpadami
42 213 80 50 wew. 35
odpady(at)ksawerow.com

Inspektor - Joanna Olempska
ochrona środowiska, gospodarka wodna
42 213 80 50 wew. 32
srodowisko(at)ksawerow.com

Podinspektor - Joanna Ignatowska
ochrona przyrody. ochrona zwierząt
42 213 80 50 wew.34
srodowisko(at)ksawerow.com

Pomoc administracyjna - Jolanta Godula
42 213 80 50 wew.32
srodowisko(at)ksawerow.com

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

Kierownika Referatu – Marzena Marciniak
planowanie przestrzenne, numeracja porządkowa, podziały nieruchomości
pokój 408
42 213 80 50 wew. 19
nieruchomości(at)ksawerow.com

Inspektor – Jolanta Wintrowicz
opłaty adiacenckie, gospodarka nieruchomościami
42 213 80 50 wew. 19
jwintrowicz(at)ksawerow.com

Inspektor – Agnieszka Rogozińska
42 213 80 19 wew. 19
nieruchomości(at)ksawerow.com

 

Skarbnik - Katarzyna Rogalewska

Referat Budżetowy

Kierownik – Joanna Orszulak –Hamal
księgowość budżetowa
42 213 80 50 wew. 29
jhamal(at)ksawerow.com

Inspektor – Joanna Boik
księgowość budżetowa, sprawozdawczość
42 213 80 50 wew. 46
jboik(at)ksawerow.com

Podinspektor– Agnieszka Nowotna
księgowość dochodów niepodatkowych, windykacja
42 213 80 50 wew. 30
budżetowy(at)ksawerow.com

Inspektor – Beata Guzenda
płace, ZUS, majątek gminny
42 213 80 50 wew. 46
finansowy(at)ksawerow.com

Główny specjalista – Joanna Rzepkowska
42 213 80 50 wew. 29
joanna.rzepkowska(at)ksawerow.com

Pomoc administracyjna – Iwona Kołacz
42 213 80 50 wew. 46
budzetowy(at)ksawerow.com

 

Referat Dochodów

Kierownik- Anna Rogala
księgowość podatków lokalnych
42 213 80 34
podatki(at)ksawerow.com

Inspektor – Wioletta Mielczarek
wymiar podatków lokalnych
42 213 80 34
podatki(at)ksawerow.com

Podinspektor – Kamilla Świątek
księgowość, wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami
42 213 80 50 wew. 33
dochodowygo(at)ksawerow.com

Pomoc administracyjna - Małgorzata Ziółkowska
42 213 80 34
podatki(at)ksawerow.com

 

Samodzielne stanowiska

Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Aleksandra Bartold

42 213 80 50 wew. 50
odo(at)ksawerow.com

 

Radcy Prawni

Iwona Limiera
Michał Walczak