herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

REFERATY

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu – Marzena Idczak
sprawy kadrowe
42 213 80 50 wew. 12
kadry(at)ksawerow.com

Sekretarka - Mariola Kusiak
obsługa Sekretariatu Urzędu Gminy Ksawerów
42 213 80 50
sekretariat(at)ksawerow.com

Sekretarka – Paulina Tyczko
obsługa Biura Rady Gminy Ksawerów
42 213 87 49
42 213 80 50 wew. 25
rada(at)ksawerow.com

Archiwistka -Dorota Dominiak
archiwum Urzędu Gminy Ksawerów

 

Referat Ewidencji

42 213 80 18
42 213 80 50 wew. 11
ewidencja(at)ksawerow.com

Kierownik Referatu – Monika Macuda
dowody osobiste, zameldowania/wymeldowania, rejestr wyborców, mniejszości narodowe
działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Kierownik – Maria Waszkiewicz-Beze
oświata, kultura
42 213 80 50 wew. 50
oswiata(at)ksawerow.com

Inspektor – Aleksandra Bartold
BIP, zdrowie, baza sportowa
42 213 80 50 wew.50
promocja(at)ksawerow.com

Referent – Kamila Karcz
promocja, organizacje pozarządowe
42 213 80 50 wew.13
promocja(at)ksawerow.com

 

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik – Marek Rzepkowski
inwestycje gminne
42 215 84 93
42 213 80 50 wew. 27
komunalny(at)ksawerow.com

Inspektor – Małgorzata Krajewska
drogi, oświetlenie
42 213 80 50 wew.26
komunalny(at)ksawerow.com

Specjalista- Marta Chorąży
inwestycje
42 213 80 50 wew. 27
komunalny(at)ksawerow.com

Inspektor – Justyna Górka
zamówienia publiczne
42 213 80 50 wew. 17
przetargi(at)ksawerow.com

Inspektor – Agnieszka Szymańska-Ćwiok
środki zewnętrzne
42 213 80 50 wew. 17
funduszeue(at)ksawerow.com


Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu – Jarosław Pinder
42 215 13 49
42 213 80 50 wew. 34
doradca(at)ksawerow.com

Inspektor – Tomasz Kaczmarek
gospodarka gruntami, opłata adiacencka
42 215 13 49
42 213 80 50 wew. 34
przestrzenna(at)ksawerow.com

Inspektor – Marzena Marciniak
planowanie przestrzenne, numeracja porządkowa, podziały
42 213 80 50 wew. 32
nieruchomości(at)ksawerow.com

Podinspektor- Jolanta Godlua
wycinka drzew
42 213 80 50 wew.32
ochronasrodowiska(at)ksawerow.com

Inspektor – Jolanta Ulańska
sprawy lokalowe, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, budynki gminne
42 213 80 50 wew. 35
komunalnyju(at)ksawerow.com

Podinspektor- Ewa Krawczyk
gospodarka odpadami, bezdomne zwierzęta
42 213 80 50 wew. 35
komunalnyek(at)ksawerow.com


 

Referat Budżetowy

Kierownik – Joanna Orszulak –Hamal
księgowość budżetowa
42 213 80 50 wew. 30
jhamal(at)ksawerow.com

Inspektor – Joanna Boik
księgowość budżetowa
42 213 80 50 wew. 29
jboik(at)ksawerow.com

Inspektor – Elżbieta Durczyńska
płace, ZUS, majątek gminny
42 213 80 50 wew. 29
finansowy(at)ksawerow.com

Specjalista– Beata Guzenda
księgowość dochodów niepodatkowych, windykacja
42 213 80 50 wew. 29
budżetowy(at)ksawerow.com

Inspektor– Elżbieta Kłaniewska
kasa
42 213 80 50 wew. 19
kasa(at)ksawerow.com

Referat Dochodów

Kierownik- Anna Rogala
księgowość podatków lokalnych
42 213 80 34
42 213 80 50 wew.31
podatki(at)ksawerow.com

Inspektor – Jadwiga Orzechowska
wymiar podatków lokalnych
42 213 80 34
42 213 80 50 wew. 31
podatki(at)ksawerow.com

Specjalista – Kamila Świątek
opłaty za gospodarowanie odpadami- księgowość
42 213 80 50 wew. 33
dochodowygo(at)ksawerow.com

Specjalista – Wioletta Mielczarek
wymiar i opłaty za gospodarowanie odpadami, egzekucja podatkowa
42 213 80 50 wew. 33
dochodowygo(at)ksawerow.com


Samodzielne stanowisko ds. obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Danych Osobowych.

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Inspektor – Aleksandra Bartold

42 213 80 50 wew. 10
abartold(at)ksawerow.com

 

Radcy Prawni

Iwona Limiera
Michał Walczak