logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Do zakresu Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

  1. ochrona systemów i sieci informatycznych,
  2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  3. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.