logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości. W tym roku święto oświaty i szkolnictwa wypadało w sobotę, dlatego nasze szkoły uczciły je nieco wcześniej. Zarówno w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie jak i w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej z tej okazji odbyły się uroczyste akademie, w trakcie których wójt Adam Topolski tradycyjnie wręczył Nagrody Wójta. W tym roku otrzymali je następujący nauczyciele:

- Pani Lucyna Kasznicka - zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie;

- Pani Iwona Kokczyńska -pedagog w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie;

- Pani Paulina Danka - zastępca dyrektora w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej.

Pan wójt pogratulował także nauczycielom, którzy 10.10.2023 r. zostali odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej i wręczył im Kryształowe Róże. Medale KEN to prestiżowe odznaczenia, które są nadawane przez Ministra Edukacji i Nauki  za szczególne zasługi dla  oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Otrzymały je Pani Barbara Staszewska obecny dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej oraz Pani Małgorzata Koperek poprzedni, długoletni dyrektor tejże szkoły.

Ponadto podczas tegorocznych uroczystości dyrektorzy placówek nagrodzili wyróżnionych przez siebie nauczycieli Nagrodami Dyrektora. Uczniowie placówek przygotowali w tym dniu programy artystyczne, podczas których prezentowali swoje talenty wokalne, taneczne oraz recytatorskie. Tegoroczne święto szczególnie zapadnie w pamięci pierwszaków ze szkoły w Woli Zaradzyńskiej, którzy zostali przyjęci do braci uczniowskiej poprzez symboliczne pasowanie na ucznia. Z tej okazji, najmłodsi uczniowie otrzymali okolicznościowe upominki. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, pierwszakom życzymy wytrwałości w nauce, a pracownikom szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dalszych sukcesów zawodowych.

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Cztery kobiety dwóch mężczyzn i grupa dzieci stoją na sali gimnastycznej podczas obchodów dnia edukacji narodowej. Mężczyzna wręcza siedzącym kobietom róże. Kobiety siedzą na ławkach, mężczyzna wręcza im po jednej róży. Grupa nauczycieli stoi na sali gimnastycznej w dłoniach trzymają wręczone im dyplomy.

ilość odwiedzin: - 454