logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

300 tys. zł z LGD "BUD-UJ RAZEM"

zdjęcie tabliczki w antyramie zawierającej gratulacje pozyskania środków

Gmina Ksawerów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 zrealizowała 14 projektów o łącznej wartości dofinansowania 303 194,31 zł.

Poniżej przedstawiamy projekty, które zostały zrealizowane:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w Ksawerowie - 39 968,00 zł

 2. Wydanie folderu promującego Klub Signum Polonicum w Ksawerowie oraz Gminę Ksawerów jako część obszaru LGD BUD-UJ RAZEM - 5 430,00 zł

 3. Ekologicznym szlakiem turystycznym - wyjazd studyjny 10 500,00 zł

 4. Cykl warsztatów dotyczących tworzenia krótkich form filmowych "Fotoplastykon" - 14 944,00 zł

 5. Organizacja dwóch imprez: „Wielopokoleniowego Spotkania Historycznego” oraz „Wielopokoleniowego Pikniku Integracyjnego” - 26 000,00 zł

 6. Międzypokoleniowy festyn majówkowy - 29 995,79 zł

 7. Piknik historyczno-integracyjny w Nowej Gadce - 5 000,00 zł

 8. Zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie - 10 384,00 zł

 9. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce - 11 933,06 zł

 10. Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej OSP w Woli Zaradzyńskiej - 19 999,00 zł

 11. Noworoczne spotkanie integracyjne w OSP Wola Zaradzyńska - 5 500,00 zł

 12. Zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich Nowa Gadka - 18 000,00 zł

 13. Zakup sprzętu audiowizualnego oraz leżaków dla Koła Gospodyń Wiejskich Nowa Gadka - 18 000,00 zł

 14. Wyposażamy kulturę w Ksawerowie - 87 540,46 zł

ilość odwiedzin: - 957