logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Absolutorium dla Wójta Gminy Ksawerów

Od lewej wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Przewodniczący Rady Gminy

Podczas LXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 28 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Ksawerów wszyscy uczestniczący w sesji radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Adamowi Topolskiemu wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej rozpatrzono "Raport o stanie gminy za 2022 rok".

Rada Gminy Ksawerów podczas tej sesji podjęła również uchwły w sprawie:

  • petycji dotyczącej korzystania z boiska przy ul. Szkolnej;
  • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 r. (2 uchwały);
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023-2026;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie za 2022 r.
Po dwóch stronach stołu konferencyjnego siedzą radni. W tle widoczny ekran z wynikami głosowania

ilość odwiedzin: - 533