logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Aktywni niepełnosprawni

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opublikowało na swojej stronie internetowej raporty, również w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na temat raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy. 

Ww. raporty dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Jednocześnie Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. projektu pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Jednym z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentów, na które rozpoczęła się rekrutacja. Informacje na ten temat oraz linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej projektu Włączenie Społeczne, oraz na Facebooku Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

ilość odwiedzin: - 630