logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Beneficjenci dofinansowania wymiany pieców

Lista beneficjentów dofinansowania wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania (rok 2022) - Uchwała Rady Gminy Ksawerów nr XXI/171/2020 z 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Ksawerów, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.

Zgodnie z treścią protokołu z posiedzenia Komisji ds. realizacji postanowień ww. Regulaminu poniżej lista beneficjentów zakwalifikowanych wraz z numerami wniosków i datami ich złożenia:

  • wniosek nr 1 - Katarzyna Jurek - 24 stycznia 2022 r.
  • wniosek nr 5 - Mariusz Kubiś - 19 kwietnia 2022 r.
  • wniosek nr 6 - Małgorzata Mielczarek - 25 kwietnia 2022 r.
  • wniosek nr 7 - Stanisław Łęgocki - 25 kwietnia 2022 r.
  • wniosek nr 8 - Małgorzata Wardach - 25 kwietnia 2022 r.
  • wniosek nr 9 - Andrzej Szkobel - 29 kwietnia 2022 r. 

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Pinder

ilość odwiedzin: - 646