logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Niania = powrót do pracy

Zdjęcie kobiety i małego dziecka, które trzyma w rączkach kartkę. Z prawej strony informacja o projekcie przytoczona poniżej. Na samym dole logotypy

Projekt ma na celu wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zostaną sfinansowane wynagrodzenia dla 23 osób zatrudnionych w charakterze niani.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.I „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Rekrutacja rusza 1 kwietnia 2022. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania 23 miejsc. 10 osób zostanie zapisanych na listę rezerwową.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie otrzymają również niezbędne informacje u pań Anny Kaszczyk i Justyny Brykowskiej, pod numerem telefonu 503 343 466. Mail kontaktowy to: niana@pabianmed.pl. Strona projektu.

W projekcie „Niania” mogą wziąć udział pracujący mieszkańcy powiatu pabianickiego. Pracować muszą oboje rodzice dziecka, co należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. Dziecko nie może mieć ukończonych trzech lat, nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.

ilość odwiedzin: - 831