logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Co zrobić z azbestem?

Do 31 grudnia 2032 roku z posesji muszą zostać usunięte wszystkie wyroby azbestowe. Tego wymaga minister gospodarki.

 

Lista firm zajmujących się tematyką związaną z azbestem w naszym województwie (posiadających m.in. odpowiednie uprawnienia do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest) została przedstawiona w opracowanym przez gminę Ksawerów programie usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2018-2032, przyjętym uchwałą Rady Gminy Ksawerów nr VI/43/2019 z dnia 30 stycznia br.  Dokument dostępny jest na stronie www.ksawerow.4bip.pl w zakładce prawo lokalne/uchwały/kadencja 2018-2023.

Wykaz firm, wśród których są również te pomagające w pozyskaniu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie wyrobów azbestowych, dostępny jest na str. 29 (tabela nr 4) ww. uchwały oraz w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ksawerów (III p.). 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane.
 

azbest.jpg

 

ilość odwiedzin: - 1859