logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Cyfrowa Gmina

 

   

 

 

W BIP Urzędu Gminy Ksawerów ogłoszono zapytanie ofertowe pn.: "Zakup wyposażenia w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu o numerze 4969/3/2022 z dnia 13.05.2022 r., w ramach POPC na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00” - biuletyn informacji publicznej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednostek serwerowych, serwerów NAS, zasilaczy awaryjnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz monochromatycznego urządzenia laserowego, w celu zaspokojenia część potrzeb urzędu w drodze do pełnej cyfryzacji urzędu oraz przystosowania serwerowni oraz znajdującego się na wyposażeniu urzędu i użytkowanego przez pracowników sprzęt IT do poziomu ułatwiającego pracę na e-platformach oraz pozwalającego na dalsze wdrażanie e-usług.

Na zakup sprzętu przeznaczano środki pozyskanie w ramach projektu granatowego "Cyfrowa Gmina". Wcześniej w ramach grantu przeprowadzono już audyt cyberbezpieczeństwa. W najbliższej przyszłości planowany jest m.in. zakup dostępu do e-platformy umożliwiającej szybki i łatwy e-kontakt  z mieszkańcami w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej oraz zakup szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe urzędników.

ilość odwiedzin: - 664