logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zmiany w dodatku węglowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadzono zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek przysługuje w przypadku gdy:

  • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach;
  • w takiej sytuacji gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu będzie można przyznać dodatek węglowy/dodatek dla gospodarstw domowych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Ponadto informujemy, że mieszkańcy, którzy chcieliby otrzymać dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych, a nie złożyli do tej pory deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, mają możliwość złożenia wniosku o wypłatę ww. dodatków do dnia 30 listopada 2022 r. w siedzibie tut. Ośrodka.

ilość odwiedzin: - 641