logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dodatek dla gospodarstw domowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, został wprowadzony zwany „dodatkiem dla gospodarstw domowych”.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacze powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany: peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacze powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Uwaga!

  • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  • Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
  • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego można składać zarówno w formie tradycyjnej - papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie (budynek Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 H, I piętro pok. 102), jak również elektronicznej - przez skrzynkę ePUAP.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie oraz na strona internetowa w zakładce "Formularze do pobrania".

ilość odwiedzin: - 677