logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wypłaty dodatków węglowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie, w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące wypłaty dodatku węglowego informuje, że pierwsze wypłaty dodatków węglowych nastąpią od 28 września i będą sukcesywnie wypłacane po pozytywnej weryfikacji wniosków.

Jednocześnie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym, termin rozpatrzenia wniosku i wypłat ww. dodatku uległ wydłużeniu do 60 dni. W indywidualnych przypadkach – gdy wystąpią wątpliwości co do zgodności oświadczeń zawartych we wniosku a, w szczególności, danymi w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) termin ten może ulec wydłużeniu.

Ponadto informujemy, że:

  • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

ilość odwiedzin: - 853