logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek pomocy Społecznewj w Ksawerowie przypomina o możliwości złożenia wniosków na dodatek osłonowy - dla każdego gospodarstwa domowego wieloosobowego (którego dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 1500 zł ) lub jednoosobowego (jeśli dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę netto).

Ostateczny termin składania wniosków określony w ustawie to 31 października 2022 r., jednakże prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

Wnioski składamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie w Referacie ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, I piętro, pokój 103.

ilość odwiedzin: - 679