logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konkurs ofert na wypoczynek letni

Wójt Gminy Ksawerów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2022 wynosi 10.000 zł.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, punkt podawczy – parter, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów” oraz z danymi Oferenta w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2022 r. (piątek) do godziny 14:00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 611