logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dodatek osłonowy - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski na dodatek osłonowy na rok 2024 - dla każdego gospodarstwa domowego wieloosobowego (którego dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 1500 zł) lub jednoosobowego (jeśli dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 2100 zł).
Ostateczny termin składania wniosków określony w ustawie to 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski na dodatek osłonowy dostępne są w Referacie ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,I piętro, pokój 103 w Budynku Urzędu Gminy.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie w Referacie ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, I piętro, pokój 103.

GOPS

ilość odwiedzin: - 193