logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Uwaga! W związku z telefonami od Mieszkańców Gminy dotyczącymi otrzymywanych SMS-ów o pomocy w wypełnianiu wniosków dotyczących dodatku osłonowego informujemy, iż  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie nie rozsyła wiadomości do Mieszkańców Gminy o ww. treści.

W razie pytań prosimy o kontakt z tutejszym GOPS pod nr tel. (42) 213-89-91 lub osobiście w Urzędzie Gminy - I piętro, pokój 103

Prosimy o ostrożność!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski na dodatek osłonowy na rok 2024 - dla każdego gospodarstwa domowego wieloosobowego (którego dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 1500 zł) lub jednoosobowego (jeśli dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 2100 zł).

Ostateczny termin składania wniosków określony w ustawie to 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski na dodatek osłonowy będą dostępnie po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na 2024 r., o czym powiadomimy odrębną informacją.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie w Referacie ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,  I piętro, pokój 103.

ilość odwiedzin: - 496