logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dofinansowanie do ul. Świerkowej

Na zdjęciu 4 osoby. Dwóch mężczyzn w garniturach - z lewej oraz dwie kobiety - z prawej. Jedna z kobiet trzyma w ręku podpisany dokument.

12 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski i Skarbnik Gminy Ksawerów Katarzyna Rogalewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Aneks do umowy o dofinansowanie przebudowy ul. Świerkowej w Ksawerowie - drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Aneks zwiększył o 90 tyś. przyznane wcześniej gminie dofinansowanie z kwoty 121 210,00 zł. na 211 210,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Na zdjęciu od lewej: Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski, Skarbnik Gminy Ksawerów Katarzyna Rogalewska, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska.

zdjęcie ulicy gruntowej Asfaltowa jezdnia. Wokół tereny zielone Biała tabliczka z czerwoną ramką. Na górze logotyp województwa łódzkiego oraz napis dotacje łódzkie na plus

ilość odwiedzin: - 707