logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy

Gmina Ksawerów otrzymała środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzją Wojewody Łódzkiego Gmina Ksawerów otrzymała dotację w kwocie 65 650,00 zł. na remont i adaptację pomieszczenia z przeznaczeniem na toaletę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem mebli łazienkowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie.

Referat zamówień publicznych i środków zewnętrznych

Gmina Ksawerów otrzymała środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzją Wojewody Łódzkiego Gmina Ksawerów otrzymała dotację w kwocie 65 650,00 zł. na remont i adaptację pomieszczen

ilość odwiedzin: - 822