logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Podpisano umowy na odbiór odpadów i remont ulicy Zielonej

W dniu 16 grudnia br. podpisana została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W dniu 21 grudnia 2021 r. Gmina Ksawerów podpisała umowę na zadanie "Remont ul. Zielonej w Ksawerowie". Na zrealizowanie przedmiotu umowy, Wykonawca będzie miał do 6 miesięcy od jej podpisania. Dla przedmiotowego zadania gmina wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg. W ramach tego Programu możemy liczyć na minimum 50% wsparcia finansowego.  

Referat Zamównień Publicznych i Środków Zewnętrznych 

ilość odwiedzin: - 607