logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dotacja na usunięcie azbestu

Informacja dla osób fizycznych o dofinansowaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu województwa łódzkiego w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi.

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 2021 – 2022.

Nabór wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest prowadzony i trwa do 15.03.2021 r.

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2021-2022.

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Pula środków do rozdysponowania:  500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Bliższe  informacje oraz druki wniosku i załączniki można znaleźć pod adresem WFOŚiGW.

ilość odwiedzin: - 1366