logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Gmina Ksawerów złożyła wniosek o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2022.

Nazwa zadania: „Remont ulicy Świerkowej w Ksawerowie – drogi dojazdowej do gruntów rolnych.”

Długość drogi do remontu – 0,96 km, szerokość 3 m

Łączny koszt inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego: 526 991,04 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania (max. 60%): 316 194,62 zł.

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

ilość odwiedzin: - 777