logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dwie umowy podpisane

Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Rogalewska podpisali dzisiaj dwie umowy.

Pierwsza dotyczy udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dotacji celowej w wysokości 70 tysięcy złotych na realizację zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na działce nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie". Planowany koszt całkowity zadania wynosi 333 898,86 zł i zgodnie z umową termin realizacji to 31 grudnia 2021 r.

Druga umowa dotyczy zadania pn. "Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19". Gmina zgodnie z umową otrzymała wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na promocję szczepień wśród mieszkańców. Wydatki należy ponieść do 30 września 2021 r.

ilość odwiedzin: - 1098