logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zgłoś swój pomysł!

Szanowni Mieszkańcy,

rozpoczął się nabór w Programie Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich tj. gmin na obszarze, których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Środki pozyskane z programu można przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów. Są to m.in. budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowę oraz modernizację infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej.
Gminy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:
•    1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł.
•    1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w proces przygotowania wniosków, poprzez zgłaszanie swoich propozycji zadań, które chcieliby Państwo, aby zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje nt. trwającego naboru znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce Programy i fundusze - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Propozycje prosimy zgłaszać do dnia 7 lipca 2023 r. w następujący sposób:
•    na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów, 2 piętro - do godz. 14:00
•    mailem na adres funduszeue@ksawerow.com – do końca dnia – w tytule maila należy wpisać „Propozycja wniosek PGR VI edycja”

ilość odwiedzin: - 418