logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dzieje się!

Mamy dopiero koniec pierwszego kwartału, a prace w Referacie Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych idą pełna parą. W ubiegłym miesiącu informowaliśmy Państwa, że ogłoszony został przetarg na „Budowę Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie”. Na zadanie wpłynęło 5 ofert i aktualnie trwa ich weryfikacja, sprawdzanie dokumentów, wyjaśnienia. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że na przedmiotowe zadanie, gmina Ksawerów pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 8 mln zł., pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną zabezpieczone środki finansowe na wykonanie projektu budowlanego dróg: Jagodowa, Północna, Huczna, Taneczna w Ksawerowie”. Zabezpieczenie środków pozwoli na podpisanie umowy z projektantem, który już został wyłoniony w drodze przetargu. Prace projektowe będą prowadzone w formule ZRID.

Pozostając w temacie projektów drogowych, należy przypomnieć o innym bardzo ważnym dla mieszkańców projekcie na rozbudowę ul. Zaradzyńskiej. Prace projektowe są prowadzone w formule ZRID i są bardzo mocno zaawansowane, a ich zakończenie, zgodnie z podpisaną umową, powinno nastąpić do końca kwietnia br. Należy w tym miejscu podkreślić, że ul. Zaradzyńska nie jest w całości drogą gminną, w dużej części, bo ponad w 60% należy do miasta Pabianice. To sprawia, że projektowanie drogi w takim stanie prawnym jest mocno utrudnione. Jest jednak ogromna szansa, że po wielu latach starań i rozmów, tak długo wyczekiwana przebudowa tej drogi będzie mogła zostać rozpoczęta jeszcze w tym roku. 
Gmina Ksawerów w grudniu 2023 r. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie rozbudowy ul. Zaradzyńskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Jeśli nie uda się pozyskać środków w ramach ww. programu, wówczas gmina wystąpi z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, tym razem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina już korzystała i z sukcesem zrealizowała wiele inwestycji drogowych na naszym terenie. 

Kolejnym przetargiem, który zostanie ogłoszony „na dniach” to przetarg na budowę chodników w ulicach: Andromedy, Gwiezdna, Sosnowa, Widzewska i Wschodnia (od ul. Złotej do ul. Mały Skręt).  Na przedmiotowe zadanie, gmina Ksawerów również pozyskała środki finansowe w wysokości 2 mln zł., pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nowy chodnik powstanie również na odcinku ul. Zachodniej (od Sienkiewicza do ul. Widzewskiej) oraz w ul. Widzewskiej (od Zachodniej do Partyzanckiej/Łaskiej). Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy będzie możliwy po podpisaniu z PGE umowy kolizyjnej związanej z koniecznością przebudowy słupów energetycznych. Rozmowy w tej sprawie są już na końcowym etapie.

Dużo się dzieje, a na pewno - jak pokazują ostatnie lata – będzie się działo jeszcze więcej, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.    

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

ilość odwiedzin: - 44