logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Prace drogowe na terenie gminy

Budowa sieci wod – kan wraz z odejściami w ul. Dolnej od ul. Wschodniej do posesji nr 18”.

Wykonawca Marcopol sp. z o.o. zakończył roboty w ul. Dolnej. Została wykonana sieć wod – kan i odtworzono nawierzchnię bitumiczną.


 

Ulica z nową nawierzchnią.
Ulica z nową nawierzchnią.

Remont ul. Cichej w Ksawerowie
Wykonawca remontu ul. Cichej w Ksawerowie jakim jest ZRD Sp. z o. o. kontynuuje prace ziemne – korytowania, wzmacniania podłoża gruntowego stabilizacją cementową oraz układania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Rozsypywanie kruszywa  przez maszynę.
Kruszywo wysypane na ulicę.
Ulica wysypana kruszywem w oddali stoi auto ciężarowe.

Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Ksawerów”
ul. Akacjowa – Wydział Infrastruktury.

Tablica informująca z jakiego programu były pozyskane środki na remont drogi.

W ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów” wykonawca JONTEX kontynuuje roboty związane z otworzeniem nawierzchni bitumicznej. Warstwę ścieralną ułożono na ul. Polnej a na ul. Akacjowej do ul. Świerkowej ułożono warstwę wiążącą

Ul. Akacjowa.

Fragment nowej nawierzchni na remontowanej ulicy.
Fragment nowej nawierzchni na remontowanej ulicy.
Dwa walce wygładzające nowy asfalt.

Ul. Polna

Nowa nawierzchnia na ulicy.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Ksawerów” wykonawca DRO-MAL” wykonał roboty związane z oznakowaniem poziomym ul. Zachodniej, ul. Wschodniej, ul. Mały Skręt, ul. Traktorowej, ul. Sienkiewicza, ul. Żeromskiego oraz ul. Ksawerowskiej. Odświeżono stare oznakowanie i wykonano nowe według stałej organizacji ruchu.

Mężczyźni podczas malowania pasów na drodze.
Nowe oznakowanie na drodze.
Nowe oznakowanie na drodze.
Nowe oznakowanie na drodze.

Referat Infrastruktury

ilość odwiedzin: - 161