logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Finał projektu "Nie tylko bicie boli"

3 grudnia br. w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Ksawerów, odbyły się ostatnie już - cykliczne spotkania w ramach projektu "Nie tylko bicie boli" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie. 
 
W tym dniu odbyły się trzy spotkania z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej poświęcone m.in. edukacji prawnej dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i odpowiedzialności prawnej za jej stosowanie. W prelekcjach uczestniczyli uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej oraz Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, a także uczniowie klas VI-VIII i III gimnazjum obu ww. placówek oświatowych. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyło się otwarte (dla wszystkich mieszkańców gminy) spotkanie  podsumowujące projekt. Prelegentami byli: certyfikowany psycholog, psychoterapeuta Paweł Nowak (który przedstawił psychologiczne aspekty i mechanizmy stosowania przemocy) oraz młodszy aspirant Komendy Powiatowej Policji Aleksandra Białkowska (która przedstawiła prawne konsekwencje jej stosowania).
Poza prelekcjami odbył się konkurs wiedzy na temat zagrożeń i sposobów radzenia sobie z przemocą, a nagrodami dla uczestników były m.in. koszulki, kubki, pendrive promujące  gminny projekt oraz... smakowite pierniczki. 
 
W trakcie spotkania kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie Marzena Berner – Stefaniak przedstawiła zebranym mieszkańcom działania jakie Ośrodek podjął w ramach realizacji projektu, a mianowicie:
 • przeprowadził badania ankietowe i przygotował analizę w zakresie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
 • zorganizował warsztaty dla rodziców z udziałem psychologa i przedstawiciela policji, w których wzięło udział 288 rodziców;
 • zorganizował spotkania otwarte dla mieszkańców gminy Ksawerów, w tym z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej, w których łącznie uczestniczyło ponad 100 osób;
 • zorganizował profilaktyczne spektakle teatralne w formie bajek dla najmłodszych mieszkańców gminy, w tym dla przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej w Ksawerowie i w Woli Zaradzyńskiej oraz Przedszkola Gminnego na Widzewie. Spektakle obejrzało ponad 250 dzieci;
 • zorganizował cykliczne spotkania profilaktyczne z młodzieżą szkolną, prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę, przedstawiciela policji oraz sędzię Annę Marię Wesołowską. W spotkaniach wzięło udział 735 uczniów;
 • zorganizował szkolenia dla gron pedagogicznych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ksawerów. W szkoleniach uczestniczyły 62 osoby;
 • zorganizował szkolenie dla przedstawicieli instytucji współpracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.: członków zespołu interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagodów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych, przedstawicieli policji, służby zdrowia i organizacji pozarządowej. W szkoleniu wzięło udział 66 osób.

 

Na zakończenie spotkania gospodarz gminy wójt Adam Topolski podziękował za współpracę parterom projektu. A byli to:

 • Aleksandra Białkowska – młodszy aspirant Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach,
 • Maria Szaszkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie,
 • Małgorzata Koperek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej,
 • Marek Smuga – dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie,
 • Małgorzata Tokarczyk – dyrektor Gminnego Przedszkola w Widzewie,
 • Paweł Nowak – dyrektor Centrum "Progres" w Koluszkach.

 

Celem projektu "Nie tylko bicie boli" było:

 • zwiększenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w zakresie skutków i konsekwencji płynących ze stosowania przemocy w rodzinie oraz możliwości szukania pomocy w razie zagrożenia przemocą;
 • podniesienie kompetencji instytucji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności współpracy służb instytucji w zakresie pomocy osobom zagrożonym przemocą;
 • podniesienie świadomości i aktywności pedagogów placówek oświatowych  w zakresie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie skutków prawnych płynących ze stosowania przemocy w rodzinie oraz mechanizmów towarzyszących przemocy;
 • wzmocnienie pozytywnych wzorców życia rodzinnego oraz pobudzenie wrażliwości rodziców na rolę rodziny w życiu dzieci i młodzieży, a także zwiększenia świadomości rodziców w zakresie skutków prawnych i psychologicznych płynących ze stosowania przemocy.

 Projekt realizowany był od maja do grudnia 2018 roku.

 

ilość odwiedzin: - 1815