logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Fundusz promocji produktów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje podmioty zobowiązane do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych o możliwości składania formularza "Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych" drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu eRolnik.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, Fundusz Promocji Roślin Oleistych mogą składać "Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych" (Fpz_f1):

  • bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy, 
  • listownie, 
  • za pośrednictwem ePUAP,
  • za pośrednictwem portalu eRolnik.

W załączeniu pismo.

ilość odwiedzin: - 667