logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wybory sołtysa i rady sołeckiej - Ksawerów Południe

Informacja Wójta Gminy Ksawerów z dnia  11 maja 2021 r.

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Sołectwa Ksawerów-Południe zwołuje się zebranie wiejskie wyborcze.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 33 w dniu 18 maja 2021 r. o godz.17:00.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawozdanie Sołtysa i  Rady Sołeckiej z pracy w kadencji.
 4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 • Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 • Przeprowadzenie głosowania tajnego;
 • Ogłoszenie wyników wyborów.
 1. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Sołeckiej.
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 • Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
 • Przeprowadzenie głosowania tajnego;
 • Ogłoszenie wyników wyborów.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie zebrania.

Informujemy, że w zebraniu wiejskim wyborczym mogą uczestniczyć mieszkańcy mający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli zebranie wiejskie nie dojdzie do skutku zostanie ogłoszony drugi termin.

Z uwagi na sytuację epidemiczną przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Klauzula informacyjna (pdf)                                       

ilość odwiedzin: - 889