logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

GOPS realizuje program "Wspieraj Seniora"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje Program „Wspieraj Seniora”!

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii: 22 505 11 11

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA REALIZACJI USŁUG WSPARCIA DLA SENIORÓW W RAMACH PROGRAMU “WSPIERAJ SENIORA”.

  1.  Senior dzwoniąc na infolinię 22 505 11 11 musi zapisać datę i godzinę kiedy dzwonił. Nie należy tych informacji przekazywać nikomu obcemu;
  2. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie skontaktuje się z Seniorem telefonicznie. W celu weryfikacji pracownik Ośrodka poda datę i godzinę kiedy Senior dzwonił na infolinię. Jeżeli dane będą niezgodne zalecamy nie kontynuować rozmowy i rozłączyć się;
  3. Pracownik Ośrodka poda także podczas rozmowy imię i nazwisko osoby, która przyjdzie do Seniora oraz datę;
  4. Podczas rozmowy telefonicznej należy zapisać numer telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie – tel. 42 213 89 83 oraz dane osoby, która przyjdzie do Seniora;
  5. Wyznaczona przez GOPS osoba do pomocy, w celu weryfikacji podaje Seniorowi swoje imię i nazwisko (może okazać się dowodem osobistym) a także okazuje zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie o przydzieleniu jej do pomocy Seniorowi;
  6. W przypadku braku ww. zaświadczenia zalecamy nie kontynuować rozmowy i zgłosić telefonicznie sytuację do GOPS w Ksawerowie pod ww. numer telefonu;
  7. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów – zasady i sposób rozliczenia jest ustalany indywidualnie podczas pierwszego kontaktu pracownika Ośrodka z Seniorem;
  8. Należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noszeniu maseczki, zachowaniu dystansu oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych;
  9. Należy uważać na ewentualnych oszustów podszywających się pod pracowników Ośrodka, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości należy dzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie – tel. 42 213 89 83.

ilość odwiedzin: - 787