logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wynik naboru na członka komisji konkursowej

Informacja

Zarządzeniem Nr 5/24 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 5 stycznia 2024 r. ogłoszono nabór na członka komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

Termin zgłaszania kandydatów upłynął 19 stycznia 2024 r.

W wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden kandydat.

Wójt Gminy Ksawerów

/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 431