logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

GOPS - wnioski na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie, informuje, że od 1 lipca br. drogą elektroniczną można składać wnioski na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny za pomocą :

  • portalu utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia)
  • portalu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma usług elektronicznych ZUS)
  • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny

Wnioski w formie tradycyjnej - papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie - budynek Urzędu Gminy Ksawerów, I piętro pok. 103.

Jednocześnie informujemy, że w okresie zasiłkowym 2024/2025 kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł (764 zł jeśli w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością) na osobę w rodzinie, natomiast w funduszu alimentacyjnym wynosi 1209 zł na osobę w rodzinie.

ilość odwiedzin: - 68