logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

GOPS - wnioski na bon energetyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski na bon energetyczny - świadczenie dla każdego gospodarstwa domowego wieloosobowego (którego dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 1700 zł) lub jednoosobowego (jeśli dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 2500 zł) – dochód z roku 2023.

Bon energetyczny jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo w kwotach:

  • 300 zł - gospodarstwo jednoosobowe
  • 400 zł - 2-3 osoby w gospodarstwie domowym
  • 500 zł - 4-5 osób w gospodarstwie domowym
  • 600 zł -  co najmniej 6 osób w gospodarstwie domowym

lub w kwocie podwyższonej jeśli głównym źródłem ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone do CEEB

  • 600 zł - gospodarstwo jednoosobowe
  • 800 zł - 2-3 osoby w gospodarstwie domowym
  • 1000 zł - 4-5 osób w gospodarstwie domowym
  • 1200 zł - co najmniej 6 osób w gospodarstwie domowym

Ostateczny termin składania wniosków określony w ustawie to 30 września 2024 r. Zgodnie z ustawą wnioski złożone po 30 września  2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie w Referacie ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,  I piętro, pokój 103.

ilość odwiedzin: - 215