logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

II Jarmark Bożonarodzeniowy

Zapraszamy wystawców do udziału w II Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zaprasza lokalnych artystów, rękodzielników, rzemieślników oraz firmy i instytucje chcące zaprezentować produkty na II Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Jarmark odbędzie się 19 grudnia 2021 r. przy GDKzB w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem GDKzB pod tel.42 207 23 16

zaproszenie do II Jarmarku Bożonarodzeniowego

ilość odwiedzin: - 990